Bejelentkezés
Keresés
Infovonal:
Telefon: +36-70/370-53-28,
+36-70/370-52-88
Autóalkatrészek nagyker áron!
Kosár tartalma
0 termék a kosárban
Általános Szerzõdési Feltételek


Ajelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 

 

Cégnév:Autó-Duó Kft. 

 

A bolt címe:    1119 Budapes, Etele út 67.

Cégnév:    Autó- Duo Kft.
Adószám:    24290092-2-13
Bankszámlaszám:    Raiffeisen Bank - 12011179-01460878-00100007
Cégjegyzékszám:    13-09-162921
Cég címe:    2083 Solymár, Munkás u. 2

 

Aszolgáltató: Autó-Duó Kft. ( a továbbiakban: Szolgáltató) általnyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (atovábbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltatóés Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed aMagyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmiszolgáltatásra, amely a www.autoduo.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) találhatóelektronikus piactéren (a továbbiakban: Autó Duó Kft.) keresztültörténik.

 

1.2.Az Autó-Duó Kft. Webáruházban történő vásárlás elektronikus útonleadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

1.3.Az Autó-Duó Kft.. Webáruház szolgáltatásait minden magánszemély,valamint valamennyi, a Weboldalon szereplő termékek viszonteladásávalfoglalkozó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyébszervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen éssikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el ajelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

1.4.A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendőmezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a "Kosártartalmának megrendelése" ikonra kattintás megerősítésével jön létre. Afelek között ily módon - magyar nyelven - létrejött szerződés írásba foglaltszerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 3(három) hónapig őrzi. A Szolgáltató bármikor módosíthat a ASZF-en! 

 

1.5.Ügyfélszolgálat: Autó-Duó Kft.. Telefon: +36-70-370-5328 (hétfőtőlpéntekig: 8-18 óráig) mail: info@autoduo.hu

 

2. Regisztráció

 

2.1.A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlapkitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

 

2.2.A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokravisszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáértsemminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség azabból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy azilletéktelenek számára bármely - nem a Szolgáltatónak felróható - okbólhozzáférhetővé válik.

 

3. A megrendelés

 

3.1.A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatáravonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve atermékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni.

 

3.2.A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett ár, nettó ár +általános forgalmi adó bontásban. A termékek vételára nem tartalmazza akiszállítás költségét. A termékek mellett a bruttó fogyasztói ár jelenik meg.

 

3.3.A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltatófenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleglép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruházfelületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert,általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetlegrendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra,akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanemfelajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfélelállhat vásárlási szándékától.

 

3.4.A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadjael, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőtmaradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosantölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél általtévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethetőszállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semmineműfelelősség nem terheli.

 

3.5.Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen ÁltalánosSzerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

3.6.Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezésétkövetően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben)visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlatikötöttsége, illetve az Ügyfél vásárlási kötelezettsége minden további feltételnélkül, automatikusan megszűnik.

 

3.7 A webáruházbanfeltüntetett árak, készletek csak online vásárlás esetén érvényesek, a bolti árak, készletek eltérhetnek ettől.

 

Betétdíjas termékek

 

Miis az a betétdíj? Amennyiben olyan terméket rendel, amihez betétdíj is társulúgy nem csak a termék kerül kiszámlázásra, ha nem a hozzá rendelt betétdíj is.A betétdíj természetesen jóváírásra kerül, amennyiben visszajuttatjahozzánk a tönkrement alkatrészt. Törött, hiányos, koszos alkatrészt nem áll módunkban jóváírni.


Féktárcsa, fékbetét


Webshopunkban a féktárcsa mindig darabra a fékbetét pedig szettként van feltüntetve. Tehát tárcsából tengelyenkét két darabot, fékbetétből pedig egyet kell rendelni. 

 

4. Szállítási és fizetési feltételek

 

4.1.A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailbenvisszaigazolja és a raktáron lévő termékeket 15.00-ig beérkezett rendelésesetén másnap szállítja ki az Ügyfél által a megrendelés során jelzettszállítási címre. Amennyiben 15.00 után érkezik be rendelés úgy az átcsúszik akövetkező munkanapra.

 

4.2.Szolgáltató szállító partnere (GLS) a megrendelt árut előre munkanapon reggel 8és délután 17 óra között házhoz szállítja saját Meghatározott időpontra (órára)történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

 

4.3.A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailbenküldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

 

4.4.Fizetési lehetőségek: postai utánvét, vagy előre átutalás. Előre átutalásesetén a csomagot csak akkor adjuk át kiszállításra a kézbesítőnek, amennyibenaz általunk visszaigazolt pontos összeg beérkezett a bankszámlánkra.

 

4.5.Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában acsomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételielismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt aSzolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Sérülésmentes, bontatlan, eredetiszállítmánynak csak az minősül, ami a Szolgáltató (Autó-Duó Kft.webshop) által alkalmazott biztonsági szalaggal van ellátva. Amennyiben azÜgyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfélkérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvetfelvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

 

4.7.Magyarországon kívüli szállítási cím esetén külön egyeztetés szükséges,amellyel kapcsolatban kollégáink jelentkezni fognak a megrendelést követően.

 

4.8.Hibás rendelés esetén nem áll módunkban szállítási díjat vissza fizetni.

 

4.9. Avevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően avásárlástól elállni. Ezt az igényét köteles e-mail-ben azinfo@autoduo.hu címen jelezni a megrendelés számánakmegjelölésével. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.


4.10. Azokat a termékeket amiket nem tudunk össze csomagolni pl karosszéria elemek, kipufogók, nagy vagy különleges terjedelmű termékek stb. csak külön csomagokként tudjuk feladni. Ahány csomag keletkezik annyi szállítási díjat kell megfizetni, természetesen lehetőségeinkhez képest megpróbálunk minden terméket össze csomagolni egy dobozba, hogy ezzel is csökkentsük a költségeit. 

Vevő az áru átvételét követő 15 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat avásárlástól. Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami eredeti, mindencsomagolási és termékelemet tartalmazó csomagolásban érkezik vissza azeladóhoz. Elállásra vonatkozó igényét a vevő köteles előzetesen, avisszaküldést megelőzően e-mailben, info@autoduo.hu  címenjelezni a megrendelés számának megjelölésével.

 

Egyedi,kifejezetten az ügyfél részére rendelt termék esetén nincs lehetőség elállásra! 

Vásárlástól való elállás esetén az
Autó-Duó Kft. köteles a vevőáltal kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áruvisszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. Avisszatérítési kötelezettség vonatkozik a termék vevőhöz szállításánakköltségére is, a visszajuttatás azonban a vevő költségére történik.

Az
Autó-Duó Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolásútermék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részéremegtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik. Acsomagolás bontatlanságát a Autó-Duó Kft. nem követeli meg. Ahiányos, megrongált, beépített, károsodott vagy összepiszkolt termékeket nem vesszükvissza.

 

Avásárlástól való elálláskor a Autó-Duó Kft. kérheti a termék nemrendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.

Amennyiben a rendeléstől való elállás esetén a termék technikai vizsgálatárakerülne sor, a
Autó-Duó Kft. megtesz mindent, hogy a lehetőleggyorsabban megtörténjen a visszatérítés. Az erre vonatkozó határidő aterméken végzett technikai diagnózis gyorsaságától függ, maximum 30 nap.

Az áru visszaküldése esetén a visszafizetés banki átutalással történik,amelyhez feltétlen szükségesek az ügyfél banki adatai.

 

 

5. Garancia, szavatosság

 

5.1.Minden általunk forgalmazott termékre érvényes :
- szavatosság
- jótállás
- gyártótól, beszállítótól függő termék garancia

A garanciális jegyzőkönyvhöz csatolandó különálló készülékek, beépítő szettek,akkumulátorok esetén a termékhez tartozó gyártói garanciajegy amennyiben van, alkatrészekesetén a vásárlást igazoló számla, beszerelő szakműhely számlája, illetve a hibát megállapító műhelyszakvéleménye.

A fentiek hiányában a garanciára vagy jótállásra vonatkozó igényt nem állmódunkban befogadni.

Figyelem, a szavatosság és jótállás nem vonatkozik, vagy csak részbenvonatkozik a terméken külső károkozásból bekövetkezett kár (például baleset,nyomódás, égés, áramingadozás, túlfeszültség, más alkatrész rendellenesműködése miatti rongálódás, rendellenes kopás), továbbá a gyártói speciáliselőírásoknak nem megfelelő használat vagy üzembe helyezés vagy a készülékhelytelen, káros körülmények közötti tárolása esetén.

A gyártói garancia nem vonatkozik:
- a normális üzemben kopó alkatrészek (akkumulátor, égő, lámpa, biztosíték,fékbetét, féktárcsa, szűrők) nem rendellenes elhasználódására.
- a termékek nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű használatára.
- a nem szakszerű javítások, átalakítások következtében bekövetkezett károkra.
- a külső okok (például baleset, ütődés, villámcsapás, áramingadozás)következtében bekövetkezett károkra.

Az alkatrészek jótállása kizárólag az adott alkatrészre vonatkozik, nem terjedki a munkadíjra és egyéb költségekre.

Az igények elbírálását a gyártó vagy az importőr végzi, ennek ideje 3 munkanapés 4 hét között ingadozik a termék gyártójától és jellegétől függően.

A pozitív elbírálás után a vevő igényének megfelelően a terméket azonosra, vagyazzal megegyező használati értékűre kicseréljük.

 

5.2.A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezőjótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglaltak azirányadók.

 

6. Egyebek

 

6.1.A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikaiés műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járóhibalehetőségek elfogadását.

 

6.2.A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozásmiatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azontalálható adatok védelmének kötelezettsége.

 

6.3.A Szolgáltató az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhozkötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinekkésőbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfelek adataitharmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadikfél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató azÜgyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekűadatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerintjár el.

 

6.4.A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Azesetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

6.5.A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitáskérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nemlehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek - értékhatártól függően - a PestiKözponti Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagosilletékességének vetik alá magukat.

Adatvédelem

Awww.autoduo.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlaplátogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, azadatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről,valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítéséneklehetőségeiről.

 

1. Az adatkezelő

 

Azadatok kezelője a Autó-Duó Kft. (Cégnév:    Autó- Duo Kft.
Adószám:    24290092-2-13
Bankszámlaszám:    Raiffeisen Bank - 12011179-01460878-00100007
Cégjegyzékszám:    13-09-162921
Cég címe:    2083 Solymár, Munkás u. 2
)

 

2. A kezelt adatok köre

 

Ahonlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználólátogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - afelhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációsrendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokatgenerál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. Aweboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakorautomatikusan törlődik.

 

Azadatkezelő a honlap bejelentkezést igénylő szolgáltatásainak használatáhozkezeli a felhasználó e-mail címét, jelszavát és felhasználónevét. A születésiév, az irányítószám, a foglalkozásra, munkavégzésre és a végzettségre vonatkozóadatok megadása opcionális, a szolgáltatás ezen adatok megadása nélkül isigénybe vehető.

 

Aweboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkénteshozzájárulásával történik.

 

3. Az adatkezelés célja

 

Azadatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybe vevő regisztrált felhasználók,valamint és az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvéleménykutatást szolgálja.

 

Alátogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusánakfelvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

 

Azadatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nemhasználja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkénteshozzájárulásával történik.

 

Awww.autoduo.hu a felhasználókravonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag aszolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és sajátkutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatásokpublikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyesfelhasználók egyedi beazonosítására.

 

4. Az adatkezelés időtartama

 

Asession ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek

 

Aregisztráció során megadott személyes adatokat a felhasználó kezdeményezéséretörli az adatkezelő, valamint akkor, ha a szolgáltatás megszűnik.

A www.autoduo.hu nem vállalja a felelősséget a már törölt, de azinternetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbioldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

 

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

 

Afelhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársaiférhetnek hozzá.

 

Személyesadatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át.Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra,amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyeshatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetébenmegvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

 

6. A felhasználók személyesadataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

 

Amásodik pontban megjelölt adatok megadásáról a felhasználók döntenek. Azadatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

 

Személyes adataik kezeléséről a felhasználóktájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnekaz általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezelésselösszefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapjákvagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (8000Székesfehérvár, Budai út 304.), illetve a info@autoduo.hu e-mail címen kérhető.

 

Ugyanezekenaz elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainakhelyesbítését és törlését is.

 

Ahonlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint afelhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre atörlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belülkerül sor.

 

7. Adatbiztonsági intézkedések

 

Cégünka személyes adatokat az Dialóg Interaktív Kft. szervererein tárolja, amelyek 24órás személyi őrzéssel védettek, és a magyarországi internet gerinchálózatontalálhatóak.

 

8. Jogérvényesítési lehetőségek

 

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogya www.autoduo.hu tulajdonosamegsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróságelőtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Azerre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényirendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatoknyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

 

Azadatvédelmi elvek kialakításakor az 1992. évi LXIII. számú - személyes adatokvédelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló; illetve az 1998. éviVI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során -törvényt vettük alapul.